Szanowni Państwo!
Od 2011 roku mam zaszczyt reprezentować mieszkańców Powiśla i Żuław w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Powierzenie mi tego mandatu to dla mnie powód do dumy i odpowiedzialności wobec wyborców, ale również dowód zaufania, którego staram się nie zawieść. Dowody na to miałem i mam każdego dnia, gdy spotykam się z mieszkańcami naszego regionu. Tych spotkań odbywam setki. Każdy osobisty kontakt dostarcza mi energii i inspiracji, ale przede wszystkim wskazuje mi kierunek działań na rzecz naszego regionu i Polski. Regularnie spotykam się również z radnymi powiatów, miast i wsi.
Co zrobiłem?
Pracując w senackich zespołach parlamentarnych i komisjach dot. zdrowia publicznego, energii odnawialnej, energetyki, rozwoju dróg wodnych, monitorowania praworządności oraz budżetu i finansów publicznych swoją aktywność skupiłem wokół trzech filarów:
• edukacja
- składam wnioski i oświadczenia mające zapobiec rujnowaniu polskiego systemu edukacji. Rozmawiam i dyskutuję z wieloma specjalistami w dziedzinie oświaty i razem przedstawiamy nasz sprzeciw wobec katastrofalnych zmian wprowadzanych przez Rząd. Apeluję o rozwagę, odpowiedzialność i konsultacje społeczne. Już w roku 2016 składałem poprawki do budżetu mające na celu podniesienie wynagrodzenia pracownikom oświaty.
• zdrowie
- zawsze stałem i stoję po stronie pacjenta. Wspólnie z Prof. Tomaszem Grodzkim złożyliśmy wniosek o darmowe leki dla osób po 75 roku życia. Składałem poprawki do budżetu mające zwiększyć wydatki na służbę zdrowia, ukierunkowane głównie na dwie najsłabsze grupy społeczne jakimi są dzieci i seniorzy.
• samorząd i inwestycje w regionie
- jako wieloletni samorządowiec zawsze na sercu leży mi dobro naszych Małych Ojczyzn. Walczyłem i będę walczył o zachowanie niezależności dla wsi, gmin i miast, tak aby mieszkańcy mieli realny wpływ na rozwój swoich miejscowości. Wspieram inwestycje podnoszące komfort i bezpieczeństwo w regionie. Rozwój dróg lokalnych był dla mnie priorytetem podczas każdej kadencji, choćby droga nr 22, most na Nogacie, obwodnica Malborka, Sztumu czy Kwidzyna. Walczyłem o modernizacje i poprawę stanu melioracji na terenie Powiśla i Żuław, a co za tym idzie zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Mieszkańcy i Mieszkanki Powiśla i Żuław !
Jestem jednym z Was. Znacie mnie już dobrze. Od urodzenia mieszkam w Kwidzynie - mieście napływowej ludności z Kresów i innych stron Rzeczypospolitej. Również na Powiślu osiedlili się moi przodkowie. Tutaj, wraz z żoną wychowaliśmy nasze dzieci. Tutaj również, razem z Wami, działałem i działam na rzecz naszego regionu, najpierw jako burmistrz Kwidzyna i starosta, a obecnie jako senator RP. 20 lat pracy w samorządzie lokalnym ukształtowało mnie jako człowieka i polityka. W tym mieście budowałem swoje doświadczenie w rozumieniu potrzeb i problemów mieszkańców, w poszukiwaniu i realizowaniu skutecznych metod poprawy komfortu życia naszych rodzin. W ostatnim okresie jesteśmy świadkami stopniowego ograniczania przez władzę roli samorządów. Polega to na coraz dotkliwszym obciążaniu budżetów samorządowych kosztami przedsięwzięć centralnych, które nie są ani konsultowane z mieszkańcami ani dostosowane do specyfiki danego miejsca. Grozi to drastycznym pozbawieniem możliwości podejmowania kluczowych decyzji przez samorządy i społeczeństwa lokalne, a także dramatycznym ograniczeniem środków finansowych przeznaczonych na rozwój danego regionu takich jak: budowy czy remontu dróg, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, wyposażenia szpitali, walki ze zanieczyszczeniem środowiska czy poprawą losu nauczycieli i uczniów.
Moja praca opiera się o 7 kluczowych celów:
1. Zawsze blisko ludzi
2. Sprawna służba zdrowia
3. Nowoczesna edukacja
4. Czyste środowisko
5. Nowe inwestycje w regionie
6. Niezależny i silny samorząd
7. Odbudowanie praworządności

Leszek Czarnobaj. Senator R.P.

ŻyciorysSenator VIII, IX i X kadencji.
• okręg wyborczy nr 67, Gdańsk
• Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

Urodziłem się 12 marca 1956 r. w Kwidzynie.
W 1980 r. ukończyłem studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, a w 2003r. – studia podyplomowe na Wydziale Komunikacji i Marketingu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.
W latach 1980-90 pracowałem jako dyspozytor w Zakładach Celulozowo-Papierniczych „Kwidzyn”.
W latach 1990-97 byłem zastępcą burmistrza, a w okresie 1997-98 - burmistrzem Kwidzyna. Od 1999 do 2006r. pełniłem funkcję starosty powiatu kwidzyńskiego. W 2002r. zasiadałem w Radzie Powiatu Kwidzyńskiego. W latach 2006-11 sprawowałem mandat radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego, w okresie 2006-10 byłem wicemarszałkiem tego województwa. W Senacie IX kadencji byłem zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia. Jestem członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego, Polskiego Związku Łowieckiego, Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego, Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego. Mąż, tata dwóch córek i dziadek czworga wnucząt.